Ochrana soukromí

Zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů

  1.1. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Prosíme, seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 2. Kdo je správce?

  2.1. Metaverse Media s.r.o. se sídlem Hlavní 180, 251 62 Tehovec, IČ: 170 74 126, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 366216. Vaše osobní údaje zpracovává Metaverse Media s.r.o jako správce, tzn. že určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat.

 3. Kontaktní údaje

  3.1. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování Vašich osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat buď e-mailem support@viewpoint360.eu nebo prostřednictvím HelpDesku na adrese https://help.viewpoint360.eu.

 4. Prohlášení

  4.1. Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a že,

  4.2. budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu

  4.3. plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

  4.4. umožníme Vám uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR a budeme Vás v něm podporovat.

 5. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  5.1. Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  5.1.1. poskytování služeb,

  5.1.2. plnění smlouvy.

  5.2. Vaše osobní údaje v rozsahu:

  5.2.1. e-mail a telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.

  5.3. Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  5.4. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

  5.5. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo prostřednictvím HelpDesku na adrese https://help.viewpoint360.eu.

  5.6. Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

  5.7. Fotografická dokumentace živých akcí, např. školení, konference, prezentace apod.

  5.8. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

 6. Cookies

  6.1. Při procházení našich webových stránek, viz níže, zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Celé podmínky užívaní cookies naleznete zde.

  • metaversemedia.cz
  • viewpoint360.cz
  • viewpoint360.eu
  • panotrek.eu
  • panotrek.net

 7. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

  7.1. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

 8. Předání osobních údajů třetím osobám

  8.1. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

  8.2. Jsou to poskytovatelé platforem či služeb, např. web hosting, projektový management, přímý marketing, vedení účetnictví apod.

  8.3. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování údajů. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 9. Předávání dat mimo Evropskou unii

  9.1. Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 10. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  10.1. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás na e-mailu support@viewpoint360.eu nebo prostřednictvím HelpDesku na adrese https://help.viewpoint360.eu.

  10.2. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

  10.3. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, které vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

  10.4. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuálními nebo neúplnými, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

  10.5. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

  10.6. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

  10.7. Právo na přenositelnost

  10.8. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě nejpozdějí do 30 dní.

  10.9. Právo na vymazání vašich údajů z naší databáze (být zapomenut).

  10.10. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz zajistíme do 30 dní.

  10.11. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.

  10.12. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

  10.12.1. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

  10.13. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  10.13.1. E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

  10.13.2. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo prostřednictvím HelpDesku na adrese https://help.viewpoint360.eu.

  10.14. Mlčenlivost

  10.14.1. Dovolujeme si Vás ujistit, že spolupracovníci a další subjekty, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.6.2022

Začněte ještě dnes tvořit virtuální prohlídky s ViewPoint360° Studiem

Vyzkoušejte zdarma. Není vyžadována žádná platba. Připraveno k okamžitému použití.