Cookies

Podmínky pro cookies

 1. Proč se používají cookies

  1.1. Metaverse Media s.r.o. se sídlem Hlavní 180, 251 62 Tehovec, IČ: 170 74 126, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 366216, je provozovatelem níže uvedených webových stránek:

  • metaversemedia.cz
  • viewpoint360.cz
  • viewpoint360.eu
  • panotrek.eu
  • panotrek.net

  1.2. Metaverse Media s.r.o.. je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

  1.2.1. měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách

  1.2.2. fungování webových stránek

  1.2.3. pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook)

  1.2.4. pro optimalizaci reklam na Google Ads a Sklik

  1.3. Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dříve i dále jen „Nařízení“.

  1.4. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na kontaktní adresu Metaverse Media s.r.o, Hlavní 180, 251 62 Tehovec, nebo e-mailem na adresu support@viewpoint360.eu, nebo prostřednictvím HelpDesku na adrese https://help.viewpoint360.eu. Vaši námitku vyhodnotíme a nejpozději do 30 dnů od obdržení na ni budeme reagovat. Cookies nezbytné pro funkčnost webů budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

  1.5. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě námitce vyhovět z důvodu zaručení plné funkčnost a kompatibility webových stránek a provozovaných aplikací.

  1.6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

  1.7. Cookies, které webových stránkách využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na Google Ads a Sklik, jsou stejně jako u odst. 1.5. posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

  1.8. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Ten udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 2. Další zpracovatelé osobních údajů

  2.1.Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

  2.1.1. Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Google Inc., USA

  2.1.2. Facebook Inc., California, USA

  2.1.3. Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR

  2.2. Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

 3. Na co máte právo

  3.1. Po Metaverse Media s.r.o., jenž provozuje webové stránky uvedené v bodu 1, máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které web zpracovává. Můžete si navíc vyžádat jejich kopii.

  3.2. Dále máte právo požádat Metaverse Media s.r.o. o přístup ke svým osobním údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování.

  3.3. Smíte požadovat výmaz vašich osobních údajů. Ten Metaverse Media s.r.o. provede jen tehdy, pokud výmaz nebude v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy.

  3.4. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo zažádat o přenos těchto údajů.

  3.5. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je vaším právem obrátit se na Metaverse Media s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě i na soud.

Začněte ještě dnes tvořit virtuální prohlídky s ViewPoint360° Studiem

Vyzkoušejte zdarma. Není vyžadována žádná platba. Připraveno k okamžitému použití.